“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC tərəfindən Korporasiya və onun nəzdində olan törəmə müəssisələrin əməkdaşları üçün hər ayın yekunları üzrə “Ayın işçisi” adı təsis edilib. “Ayın işçisi” adı departamentlərin və müəssisələrin təqdimatı əsasında “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin baş direktoru tərəfindən verilir və bu təqdimatda namizədin əmək fəaliyyətinə dair sənədlər göstərilir.


Dekabr 2019


 
     

Səkinə Kərimova

 

Camal Şəmsiyev

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK İdman Kompleksi” MMC

1C proqramı üzrə sistemin işlənməsində fəal iştirak etdiyinə görə

 

Server xidmətlərinin təşkilində yaranan nasazlığın operativ həll edilməsinə görə.

     

Noyabr 2019


 
     

Günay Əzimzadə

 

Fuad Fətullayev

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK İdman Kompleksi” MMC

Göstərdiyi çevik və operativ davranışa görə.

 

Əmək funksiyalarının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə

     

Oktyabr 2019


 
       

Şahnaz Camalova

 

Anar Nəsirov

Turanə Əhmədova

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK İdman Kompleksi” MMC “ASK Xidmət” MMC

Törəmə müəssisələrlə aparılan işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə görə.

 

Keçirilən idman tədbirləri ilə əlaqədar olaraq təşkilati işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə görə.

Əmək funksiyalarının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə

       

Sentyabr 2019


 
     

Səlim Səlimov

 

Lətafət Məmmədova

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK İdman Kompleksi” MMC

Yeni inzibati binaya köçməklə əlaqədar təchizat işlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsində göstərdiyi səylərə görə.

 

Əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə.

     

Avqust 2019


 
     

Günay Məmmədova

 

Xalid Məmmədov

“ASK Xidmət” MMC   “Azərtütün” MMC

Yükdaşıma xidmətlərinin göstərilməsi lahiyəsində gördüyü işlərə görə

 

Yaşıl tütünün qəbulu zamanı növlərin təyin edilməsində fəqləndiyinə görə

     

İyul 2019


 

Bəhruz Əliyev

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC

Əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə

 

İyun 2019


 
     

Nərgiz Nəsirzadə

 

Təbriz Əbdülhəmidov

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK Xidmət” MMC

Birgə müəssisənin yaradılması məsələsi həllində xarici şirkətlərlə münasibətlərdə göstərdiyi səylərə görə

 

Əməyin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə görə

     

May 2019


          
         

Aynur Kərimova

 

Aslan Əliyev

  

Əfras Əsgərov

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “Azəralüminium” MMC   “Azərpambıq ASK” MMC

Əmək funksiyalarının icra edilməsi ilə yanaşı “Caspian Agro 2019” sərgisində Korporasiyanı fəal təmsil etdiyinə görə

 

İşçilərin səhhəti ilə əlaqədar sosial-məişət məsələlərinin həllində göstərdiyi dəstəyə görə

 

Əməyin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə görə

         
       
         

Viktor Mixaylov

       
“ASK İdman Kompleksi” MMC        

Əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə

       
         

Aprel 2019


     
         

Samirə Tağıyeva

  

Səlimə İskəndərova

 

Niyaməddin Səlimov

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC   “ASK Xidmət” MMC   "Azərpambıq ASK” MMC

Elektron sənəd dövriyyəsi” sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar gördüyü işə görə.

 

Əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə.

 

Əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə.

          
     
         

Fərdanə Barxalova

 

Pərviz Əmirov

   
“Azərtütün ASK” MMC   ”ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC    

Tütün istehsalında əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə.

 

Ayaqqabı istehsalında əmək funksiyalarını keyfiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə.