“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 noyabr 2017-ci il tarixli Fərmanına əsasən yaradılmışdır.

Cəmiyyətin yaradılmasında məqsəd

""Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasında məqsəd:

1. Dövlət əmlakının idarə edilməsində səmərəliliyi artırmaq
2. Dövlətə məxsus müəssisələr arasında əlverişli kooperasiya əlaqələrini yaratmaq
3. Dəyər zəncirinin həlqələri üzrə istehsal potensialının artırılmasına nail olmaq
4. Sənaye məhsulları istehsalının həcmini artırmaq
5. Qeyri-neft sektorunun inkişaf sürətini artırmaq
6. Regionlarda və bütövlükdə respublikada yeni iş yerlərinin açılması ilə işsizliyin aradan qaldırılmasını, əhalinin maddi-rifahının yüksəlməsini təmin etmək kimi çox vacib məsələlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir